Muzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • slider
  • slide2
  • slide3Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego UM we Wrocławiu

Instytut Historii Nauki PAN


Department of Medical History and Medical Ethics (Istanbul University)


Samodzielna Pracownia Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Katedra Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa oraz Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii Collegium Medicum im Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy


Zakład Historii Średniowiecza UMK w Toruniu


Zakład Historii Średniowiecznej oraz Zakład Historii Kultury Uniwersytetu Kazimierza Wiekiego w Bydgoszczy


Sekcja Antropologii Nauki Instytutu Historii Nauki PAN


Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska


Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego


Muzeum Wsi Opolskiej (Opole)

Muzeum Geologiczne we Wrocławiu

Muzeum Mineralogiczne we Wrocławiu


Projekt Nauka. Fundacja na rzecz promocji nauki polskiej


Fundacja Humanitas et ScientiaCzekoladziarnia


Mali Turyści
Spacerem po Wrocławiu

Wrocławskie Kamieniece