Muzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • slider
  • slide2
  • slide3

Bibliografia od 2014 r.

Biblioterapia w procesie aktywizacji osób starszych
W: Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie; red. nauk. Małgorzata Synowiec-Piłat, Barbara Kwiatkowska, Krzysztof Borysławski; Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2015; s.289-305

Duchowość fizyka - rzecz o wierszach
W: JA Zajdel; Janusz A. Zajdel; Warszawa: Związek Stowarzyszeń "Fandom Polski", 2017; s.133-146

Janusz Andrzej Zajdel - naukowiec na wakacjach, czyli koncepcja science i arts w ewolucji
W: Nie tylko Lem. Fantastyka współczesna; red. Maciej Wróblewski; Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017; s.189-208

Jedność świata i człowieka w koncepcjach medycyny komplementarnej na wybranych tekstach fantasy
W: O literaturze i kulturze (nie tylko) popularnej. Prace ofiarowane Profesorowi Jakubowi Z. Lichańskiemu; pod red. Anny Gemry i Adama Mazurkiewicza; Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017; s.163-170

Literatura fantastyczna w terapii wspomagającej młodzież z problemami okresu adolescencji
Bibl.Nostra 2014 nr 3(37); s.45-62

Literatura w cieniu choroby, czyli tuberkulinowe fantazmaty Grabińskiego
W: Poe, Grabiński, Ray, Lovecraft: visions, correspondences, transitions; ed. by Katarzyna Gadomska, Agnieszka Loska, in coop. with Anna Swoboda; Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017; s.176-190
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Seria: Historia Literatur Obcych; nr 3610)

Medycyna w literaturze science fiction: od utopii poprzez fikcję ku nadziei
Lit.Kult.Pop. 2016 nr 22; s.166-169

Microbiological Science Fiction. Prolegomena do badań nad obecnością epidemii w literaturze fantastycznej i kulturze popularnej
W: Światy fantastyki: wybrane problemy; pod red. Edyty Izabeli Rudolf; Wrocław: Fundacja Pro Fantastica, 2016; s.59-74

Sytuacja kryzysowa wywołana pandemią nieznanego wirusa - prawda, fikcja i zombie
W: Literatura i kultura popularna: między tradycją a nowatorstwem; pod red. Anny Gemry; Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów. Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Wrocławski, 2016; s.223-238
(Popkultura - Popliteratura)

red.: Światy fantastyki: wybrane problemy
Wrocław: Fundacja Pro Fantastica, 2016; 107 s.

The hanged man - the meanings. The image of the hanged man in the power of Western culture, from Marsyas to the Lesson of Anatomy
Lit.Kult.Pop. 2015 nr 21; s.171-173

"Tysiąc magicznych ziół i grzybów", czyli magia, medycyna i nauka w cyklu o Harrym Potterze J.K. Rowling
W: Lek roślinny. T.3. Fitoterapia w medycynie klinicznej, w dawnej tradycji leczniczej i we współczesnej kulturze popularnej: zagadnienia teoretyczne i praktyczne; pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Andrzeja Syroki i Katarzyny Sudoł; Wrocław: Quaestio, 2014; s.171-183

Zarządzanie podczas sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią nieznanego wirusa
W: Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. III: Czynniki antropologiczne i społeczne bezpieczeństwa personalnego; red. nauk. Teresa Grabińska, Zbigniew Kuźniar; Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2015; s.71-82

Ziołolecznictwo i jego rola w literaturze fantasy na przykładzie "Władcy pierścieni" J.R.R. Tolkiena i cyklu o Ziemiomorzu U. Le Guin
W: Lek roślinny. T.3. Fitoterapia w medycynie klinicznej, w dawnej tradycji leczniczej i we współczesnej kulturze popularnej: zagadnienia teoretyczne i praktyczne; pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Andrzeja Syroki i Katarzyny Sudoł; Wrocław: Quaestio, 2014; s.161-170

Zdrowie reprodukcyjne kobiet - rozważania terminologiczne
W: Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet. T.1: Wstęp do badań; pod red. Aleksandry Szlagowskiej; Wrocław: Quaestio, 2016; s.19-36

z: Marta Nowakowska: Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych w afrykańskich slumsach - postawy a poczucie bezpieczeństwa
W: Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne V: kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa personalnego i społecznego; red. nauk. Teresa Grabińska, Zbigniew Kuźniar; Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, 2017; s.101-111

z: Marta Nowakowska, Stefania Skowron-Markowska: Zwyczaje i zachowania żywieniowe sportowców, funkcjonariuszy i żołnierzy uprawiających sporty walki
W: Współczesne problemy uprawiania sportów, sztuk i systemów walki; [red.] Marzena Netczuk-Gwoździewicz, Robert Netczuk; Wrocław: Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017; s.183-203


 Pełna bibliografia: Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu