Muzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • slider
  • slide2
  • slide3

Bibliografia od 2014 r.

Aborcja w ujęciu amerykańskiego lekarza i reformatora zdrowia Johna Harveya Kellogga do końca XIX w.
W: Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet. T.1: Wstęp do badań; pod red. Aleksandry Szlagowskiej; Wrocław: Quaestio, 2016; s.233-268

Choroby przewlekłe i ich profilaktyka w nauczaniu konfesyjnym Adwentystów Dnia Siódmego (Seventh-Day Adventists) w Stanach Zjednoczonych
Med.Nowożyt. 2016 T.22 nr 1; s.29-51

Dietetyka Sylvestra Grahama jako przykład standardu medycyny oraz reform dietetycznych w USA w 1. połowie XIX wieku
W: Lek roślinny. T.5. Rośliny jako podstawa racjonalnej diety oraz źródło leków; pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Andrzeja Syroki; Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2016; s.109-128

Fools for Christ - figura "bożego głupca" w pentekostalizmie Trzeciej Fali na przykładzie ruchu "Toronto Blessing"
W: Głupota wszechobecną jest: o uniwersalności pewnej ludzkiej przywary; pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk; Opole: Uniwersytet Opolski, 2017; s.79-92
(Stromata Anthropologica; 12)

Gra znaczeniami. Pornoszyk w twórczości hiszpańskiego rysownika Luisa Quilesa - wokół ciała, seksualności, gender i problemów społecznych
W: Gry w kulturze i życiu codziennym. Metafory, strategie, komunikacja; pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk, Wojciecha Kędzierzawskiego, Urszuli Sawickiej; Opole: Uniwersytet Opolski, 2019; s.147-164
(Stromata Anthropologica; 14)

Kleinman's disease concept and its practical implications for patients of health resorts. Theoretical essay
W: Spa culture in Europe : Society for Medical Ethics, Law and History International Congress for the History of Medicine. Istanbul, 28-30 June 2016. Programme and abstract book; s.18

Metal i zbawienie: Save me from myself Briana "Heada" Welcha (zespół Korn). Konwersja jako forma terapii (studium przypadku)
W:Medycyna i religia. T.3 ; pod. red. Bożeny Płonki-Syroki i Mateusza Dąsala; Warszawa: Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier: Edition La Rama, 2019; s.211-229
(Medycyna i religia)

Obraz i stosunek Kościoła Zielonoświątkowego w RP do (I) aborcji w latach 1990-2016 na przykładzie czasopisma kościelnego "Chrześcijanin"
W: Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet. T.2: Wybrane problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet w relacji do biologii i kultury; pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Aleksandry Szlagowskiej; Wrocław: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2018; s.121-153

Orzechy jako środki lecznicze w dietetyce i terapii Johna Harveya Kellogga (1852-1943)
W: Lek roślinny. T.4. Produkty pochodzenia roślinnego w lecznictwie, dietetyce, kosmetyce, ekonomice i kulturze popularnej; pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Andrzeja Syroki; Wrocław: Quaestio, 2015; s.141-175

Pornografia - Not a Love Story? Meandry paradygmatycznych przeinaczeń: miłość, seks, ciało, gender, medykalizacja
W: Miłość niemożliwa; red. Bożena Płonka-Syroka, Aleksandra Szlagowska; Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2016; s.185-223
(Antropologia miłości; t.8)

Pornografia - od medykalizacji do "nozologicznej" precyzji na przykładzie pornografii internetowej
W: Miłość niemożliwa; red. Bożena Płonka-Syroka, Aleksandra Szlagowska; Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2016; s.225-273
(Antropologia miłości; t.8)

Przemiany intymności w amerykańskim protestantyzmie fundamentalistycznym i ewangelikalnym w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku
Fabr.Societatis 2019 no.2; s.64-92 http://fabricasocietatis.uni.wroc.pl/node/37

Sposoby mówienia o aborcji. Implikacje ideowe dyskursu naukowego i światopoglądowego
W: Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet. T.1: Wstęp do badań; pod red. Aleksandry Szlagowskiej; Wrocław: Quaestio, 2016; s.37-64

Strategie zarządzania czystością seksualną na przykładzie amerykańskiego ewangelikalnego poradnika dla adolescentów. Studium przypadku
Fabr.Societatis 2018 No.1; s. 170-193 http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/98331

Syndromy uwarunkowane kulturowo (culture-bound/related syndromes) (I)* w medycynach tradycyjnych krajów muzułmańskich Afryki Północnej i Półwyspu Arabskiego na przykładzie zār oraz 'ayn al-hasūd
W: Kultura medyczna islamu; red. Bożena Płonka-Syroka, Łukasz Braun; Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2015; s.93-136
(Kultura medyczna krajów pozaeuropejskich; T.1)

"Szaleństwo ciał" - pornografia współczesna a medykalizacja ciała. Implikacje historycznomedyczne
Forum Socjol. 2017 [T.] 8: Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych; s.125-145

Szatan, demony, zwiedzenie... Stosunek do przypadku, przesądu oraz myślenia magicznego w modelu uzdrowienia założyciela Vineyard Fellowship Johna Wimbera. Na marginesie antymagicznego podejścia protestanckiego
W: Ślepy los, traf, przypadek: o wpływie przeznaczenia na rzeczy i ludzkie sprawy; pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk; Opole: Uniwersytet Opolski, 2018; s.43-63
(Stromata Anthropologica; 13)

"Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska była Polską, a Polak Polakiem" - wokół tragedii smoleńskiej i obrony krzyża (w stronę antropologii polityki)
W: Kulturowy obraz polityki; pod red. Jolanty Bujak-Lechowicz, Kazimierza Borkowskiego; Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2015; s.111-135

Uzdrawianie według założyciela Vineyard Fellowship Johna Wimbera
W: Medycyna i religia. T.2 ; pod. red. Bożeny Płonki-Syroki i Mateusza Dąsala; Warszawa: Wydawnictwo DiG; Bellerive-sur-Allier: Edition La Rama, 2019; s.287-323
(Medycyna i religia)

"W imieniu moim demony wyganiać będą..." - egzorcyzm (uwolnienie) jako rodzaj "terapii behawioralnej" w pentekostalizmie "Trzeciej Fali" (Third Wave) w USA i Kanadzie
W: Medycyna i religia. T.1; pod. red. Bożeny Płonki-Syroki i Mateusza Dąsala; Warszawa: Wydawnictwo DiG; Bellerive-sur-Allier: Edition La Rama, 2017; s.259-287
(Medycyna i religia)

z: Bożena Płonka-Syroka, Arın Namal, Mateusz Dąsal (eds.): Traditional medical systems of Africa and Asia and their transformations
Wrocław : Wroclaw Medical University, 2017; 161 s.
(Medical Systems of non-European Peoples; Vol.1)


Pełna bibliografia: Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu